Vårt avtal med Östhammars kommun upphör, då vi inte längre har lokaler inom 4 mils radie från Östhammar. Vi finns närmast i Norrtälje som ligger 5,6 mil från Östhammar. Boende i Östhammar hänvisas till kommunen. 

 

Maria Hällström

VD

Söderstöd familjerådgivning

Taggar: