• VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben

 

För mer information

Mån–fre     kl 07-17

08-702 20 89
bokning@soderstod.se

 

Sollentuna

 Boka tid direkt här

 

Familjerådgivning i Sollentuna

 

I Sollentuna hittar du vår mottagning för familjerådgivning, familjebehandling och enskilda psykoterapier.

 

I Sollentuna erbjuds familjerådgivning utifrån ett systemteoretiskt perspektiv samt med inriktning KBT. Våra familjerådgivare har mångårig erfarenhet från arbete med par, familjer och barn. Specialkompetens inom neuropsykiatriska svårigheter såsom ADHD/AST finns också. Familjerådgivning riktar sig i första hand till par, och ni kan enkelt boka tid själva via denna hemsida.

 

Enskild terapi hos oss är privatfinansierad då vi ej har avtal med Region Stockholm.

 

Familjebehandling beviljas som ett bistånd via socialtjänsten, och förutsätter en kontakt med föreliggande utredning av kommunens enhet för barn och unga.

 

Om du är våldsutsatt kan du via enheten för Våld i nära relation få komma till oss för stödsamtal.

Om du har utsatt din partner för våld eller kränkingar, eller uppfattar att du tappar ditt humör kan även du få samtalshjälp beviljad via socialtjänsten.

 

Vi tar vi emot alla vardagar, och arbetar även kväll mån-tors.

 

Telefonnummer till socialtjänsten i Sollentuna kommun: 08-579 210 00.

 

Verksamhetsansvariga

 

Maria Hällström

maria.hallstrom@soderstod.se

VD och grundare 

Socionom

Leg.psykoterapeut KBT

Familjeterapiutbildad

Handledare och lärarutbildad

i psykoterapi enl UHÄ

Pauline Nordqvist

pauline.nordqvist@soderstod.se

Vice VD och grundare

Socionom

Leg.psykoterapeut KBT

Familjeterapiutbildad

 

 

 

Familjerådgivare

  

Anneli Fredricson

anneli.fredricson@soderstod.se

Socionom

Leg. psykoterapeut KBT

Familjeterapiutbildad

Stefan Grundemark

stefan.grundemark@soderstod.se

Leg. psykolog

Familjeterapiutbildad

 

Jerome Hallard

jerome.hallard@soderstod.se

Socionom

Leg. psykoterapeut KBT

Familjeterapiutbildad

Talar även franska 

 

  

Familjebehandlare

Yvonne Ahlstedt

yvonne.ahlstedt@soderstod.se

Socionom

Leg.psykoterapeut familjeterapi

talar även finska

Per Norberg

per.norberg@soderstod.se

Socionom

Grundläggande

psykoterapiutbildning KBT

 

Gro Hoen

gro.hoen@soderstod.se

Beteendevetare

Familjeterapiutbildad

Talar även spanska

Malin Sandberg 

malin.sandberg@soderstod.se

Socialpedagog

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT

 
Per Åkesson

per.akesson@soderstod.se

Socionom

Familjeterapiutbildad

 
   

 

Familjepedagoger

 

   
Mia Melis 

mia.melis@soderstod.se

Alex Ghamari 

mehrdad.ghamari@soderstod.se