• VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben

 

 

För mer information

Mån–fre     kl 07-17
08-702 20 89
bokning@soderstod.se

 

Stockholm City

 Boka tid direkt här

 

Familjerådgivning i Stockholm City

 

På vår enhet City har alla lång erfarenhet av att arbeta med par, enskilda och familjer i kris.

I såväl individuell psykoterapi som i parterapi arbetar vi utifrån aktuell forskning där vi anpassar vår metod efter den problematik våra kunder presenterar. Vi har kompetens att arbeta med traditionell KBT, Mindfulness, ACT (Acceptance and Comittment Therapy), IBCT (Intergrated Behavioral Couples Therapy) samt Schematerapi.

 

Vi erbjuder familjerådgivning till boende i de kommuner som Söderstöd har avtal med. Ramen för familjerådgivning är normalt max 5 besök till reducerad kostnad av kommunen. 

De flesta par brukar besöka oss 2-5 gånger.

Du kan välja att besöka oss på dagtid eller kvällstid.

Vi erbjuder samtal på svenska, engelska samt spanska. Kontakten med familjerådgivningen är frivillig och sker på eget initiativ. Inga journaler skrivs. Familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess och det finns möjlighet att få vara anonym.

 

Vid första besöket låter vi er beskriva varför ni kommit till oss, och vad som är ert mål med samtalet. Vi fokuserar på kommunikation och samspel, vad säger vi med ord och vad säger vi med våra handlingar? Vi använder oss av konkreta verktyg i form av t.ex. hemuppgifter, då vi vet att förändring av relationer sker genom att vi handlar annorlunda. Vi tittar på mönster som går igen i generationer, både av styrkor och svagheter, samt hur situationen hänger ihop med i vilket livsskede ni befinner er i. Vår förhoppning är att samtal hos oss ska innebära ett nära möte, som skapar en skillnad som för er gör en skillnad i livet. 

 

 

I väntrummet finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter, du kan också vända dig till ledningen på Söderstöd (Maria Hällström VD, Helen Ahlström Verksamhetschef) via telefon eller mail. Alla synpunkter behandlas av ledningsgrupp och återkopplas till terapeuter samt den som framfört synpunkten.

 

 

 

Medarbetare 

 

Helen Ahlström

helen.ahlstrom@soderstod.se

Socionom

Leg. psykoterapeut KBT

Handledarutbildad

Lena Hedlund

lena.hedlund@soderstod.se

Leg. psykiatrisjuksköterska

Leg. psykoterapeut KBT 

Birgit Zielke

Krysmyntha Sjödin

krysmyntha.sjodin@soderstod.se

leg. psykoterapeut

Birgit Zielke

birgit.zielke@soderstod.se

leg.psykoterapeut