• VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor

 

För mer information

Mån–fre     kl 07-17
08-702 20 89
bokning@soderstod.se

 

Stockholm Söder

 Boka tid direkt här

 

Stockholm Söder

 

Det var på Södermalm som Söderstöd startade 1994. I nuvarande lokal på Krukmakargatan är vi fyra legitimerade familjeterapeuter och en KBT-terapeut som tar emot er. Vi som jobbar på Sthlm Söder har en bred gemensam kunskapsbas inom olika psykoterapeutiska inriktningar och metoder, nedan kan du läsa mer om var och en av oss.

 

De flesta par brukar besöka oss 2-5 gånger. Du kan välja att besöka oss på dagtid, kvällstid samt vissa lördagar i månaden.

Vi erbjuder samtal på svenska och engelska. Kontakten med familjerådgivningen är frivillig och sker på eget initiativ. Inga journaler skrivs. Familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess och det finns möjlighet att få vara anonym.

 

I väntrummet finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter, du kan också vända dig till ledningen på Söderstöd (Maria Hällström VD, Ulrica Ehres, Verksamhetschef Familjerådgivning) via telefon eller mail. Alla synpunkter behandlas av ledningsgrupp och återkopplas till terapeuter samt den som framfört synpunkten.

 

Medarbetare 

 

 

Lars Hedenström

lars.hedenstrom@soderstod.se

Senior partner och grundare

Socionom
gestaltterapiutbildad
pågående Steg 2 KBT

 Läs mer

katrin
 

Katrin Habbe

katrin.habbe@soderstod.se

Socionom

grundläggande psykoterapiutbildning

 

 

 

Ulrica Ehres

ulrica.ehres@soderstod.se

Socionom

Leg. psykoterapeut

Handledarutbildad

Verksamhetschef Söder

Läs mer

 

Christer Selander

christer.selander@soderstod.se

Socionom

Leg. psykoterapeut

Socionom
Läs mer

Sun Kratz-Frisk

sun.kratz-frisk@soderstod.se

Socionom

Leg. psykoterapeut

Handledarutbildad

Läs mer