• VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben

 

För mer information

Mån–fre     kl 07-17
08-702 20 89
bokning@soderstod.se

 

Stockholm Söder

 Boka tid direkt här

 

Familjerådgivning i Stockholm Söder

 

Det var på Södermalm som Söderstöd startade 1994. I nuvarande lokal på Krukmakargatan är vi tre legitimerade familjeterapeuter och två steg 1 terapeuter som tar emot er. Vi som jobbar på Sthlm Söder har en bred gemensam kunskapsbas inom olika psykoterapeutiska inriktningar och metoder, nedan kan du läsa mer om var och en av oss.

 

De flesta par brukar besöka oss 2-5 gånger. Du kan välja att besöka oss på dagtid samt kvällstid vissa kvällar i veckan.

Vi erbjuder samtal på svenska, engelska och arabiska. Kontakten med familjerådgivningen är frivillig och sker på eget initiativ. Inga journaler skrivs. Familjerådgivarna arbetar under sträng sekretess och det finns möjlighet att få vara anonym.

 

I väntrummet finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter, du kan också vända dig till ledningen på Söderstöd (Maria Hällström VD, Ulrica Ehres, Verksamhetschef Familjerådgivning) via telefon eller mail. Alla synpunkter behandlas av ledningsgrupp och återkopplas till terapeuter samt den som framfört synpunkten.

 

Medarbetare 

 

Angelica Hede

angelica.hede@soderstod.se

Socionom

leg.psykoterapeut familjeterapi

KBT utbildad

Handledarutbildad

Ulrica Ehres

ulrica.ehres@soderstod.se

Verksamhetschef Söder

Socionom

Leg.psykoterapeut

Handledarutbildad

Lucy Andersson

lucy.andersson@soderstod.se

Socionom

grundläggande psykoterapiutbildning

specialist sexologi

Serop Bengtsson-Kabranian

serop.kabranian@soderstod.se

Socionom

leg. psykoterapeut KBT

Erika Frantz

erika.frantz@soderstod.se

Socionom

Grundläggande psykoterapiutbildning

inriktning KBT samt PDT

sexologiutbildad

Carola Larsson-Steinberger

carola.larsson-steinberger@soderstod.se

Socionom

Leg.psykoterapeut

Karin Ingridsdotter

karin.ingridsdotter@soderstod.se

Socionom

Grundläggande psykoterapiutbildning

inriktning KBT

 

Munevera Spirtovic

munevera.spirtovic@soderstod.se

Socionom

Leg. psykoterapeut