• VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Vi skapar meningsfulla möten mellan människor

 

 

Välkommen till Söderstöd öppenvård


Vår öppenvård servar socialtjänsten med kvalificerade och ibland mycket omfattande insatser till familjer. Vi träffas i hemmiljön eller i våra lokaler, det som passar uppdragets innehåll och familjen bäst. Hur vi arbetar styrs av målformuleringen av uppdraget som bestäms i samråd med socialtjänst och familj. Vi arbetar med barnet i fokus enligt BBIC-modellen, där vi tar hänsyn till barns och ungas utveckling i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. Vi har även utbildning i Signs of Saftey.


Vi beaktar såväl barnets behov, föräldrarnas förmåga som den omgivande miljön där barnet växer upp. Vi tar hänsyn till både riskfaktorer, skyddsfaktorer, familjens sårbarhet och kraft. Vi lägger stor vikt vid att skapa genuina möten och att bli ett stöd för familjen. Vi tror på att lösningen finns inom familjen och ser som vår uppgift att hjälpa familjemedlemmarna att plocka fram den kraft och de resurser som krävs för att hitta fram till lösningar. 

 

Från 1 januari 2013 driver vi Sollentuna kommuns öppenvård för barn och familjer på entrepenad.

Från 1 januari 2016 driver vi Norrmalms stadsdels öppenvård för barn och familjer på entrepenad.

 

Vår bas är lokalen på Tingsvägen 17 i Sollentuna, men vi tar uppdrag från hela Stor-Stockholm.
 

Vår familjebehandling riktar sig till familjer som socialtjänsten bedömer vara i behov av:
- relationell samtalsbehandling
- föräldrastöd
- socialpedagogiskt arbete
- nätverksarbete
- KBT- behandling
- stöd och förändringsarbete vid våld

- stöd till hemmasittare och deras familjer 

 

Förutom skräddarsydd traditionell familjebehandling erbjuder vi behandling enligt följande strukturerade modeller som vi också har formell utbildning i:

 • KOMET 
 • Trappan
 • KIBB ( kognitiv integrerad behandlig vid barnmisshandel)
 • FFT (funktionell familjeterapi)

 

Akutspår: Vi servar Sollentuna och Upplands väsby kommun med att vara på plats samma kväll i familjer där socialtjänsten utreder misstanke om våld/misshandel av barn. Vi gör hembesök och påbörjar ett stödjande förändringarbete direkt i krisen. 


Vi åtar oss också utredningsuppdrag från Socialtjänsten, där vi kan göra del i utredning enligt SoL.

 

När familjen inte tar sig till hjälpen tar vi oss till dem!


Söderstöd har arbetat med familjer sedan 1994. Alla medarbetare har lång erfarenhet och gedigen utbildning inom familjeterapi samt KBT.

 

För behandling i öppenvård, dvs. samtal med barn och ungdomar eller familjebehandling behövs ett beslut och beviljat bistånd av socialtjänsten i din kommun om behandlingen ska bli kostnasfri för dig.

 

Om du vill boka en tid direkt med oss på egen hand är kostnaden 950 kr/samtal för enskilt samtal med barn/vuxen ( 50 min) och 1450 kr/samtal med familj (90 min).

 

Här kan du läsa mer om våra medarbetare.

 

Läs mer: SÖP, frågor och svar.