• VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben

Öppenvård Stockholm, Täby & Sollentuna     

 

 

Söderstöd Familjebehandling


Vår öppenvård servar socialtjänsten med kvalificerade och ibland mycket omfattande insatser till familjer. Vi träffas i hemmiljön eller i våra lokaler, det som passar uppdragets innehåll och familjen bäst. Hur vi arbetar styrs av målformuleringen av uppdraget som bestäms i samråd med socialtjänst och familj. Vi arbetar med barnet i fokus enligt BBIC-modellen, där vi tar hänsyn till barns och ungas utveckling i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. Vi har även utbildning i Signs of Saftey.


Vi beaktar såväl barnets behov, föräldrarnas förmåga som den omgivande miljön där barnet växer upp. Vi tar hänsyn till både riskfaktorer, skyddsfaktorer, familjens sårbarhet och kraft. Vi lägger stor vikt vid att skapa genuina möten och att bli ett stöd för familjen. Vi tror på att lösningen finns inom familjen och ser som vår uppgift att hjälpa familjemedlemmarna att plocka fram den kraft och de resurser som krävs för att hitta fram till lösningar. 

 

Från 1 januari 2013 driver vi Sollentuna kommuns öppenvård för barn och familjer på entrepenad.

 

Vår bas är lokalen på Tingsvägen 17 i Sollentuna, men vi tar uppdrag från hela Stor-Stockholm.
 

Vår familjebehandling riktar sig till familjer som socialtjänsten bedömer vara i behov av:
- relationell samtalsbehandling
- föräldrastöd
- familjepedagogiskt arbete
- nätverksarbete
- KBT- behandling
- stöd och förändringsarbete vid våld

- stöd till hemmasittare och deras familjer 

 

Förutom skräddarsydd traditionell familjebehandling erbjuder vi behandling enligt följande strukturerade modeller som vi också har formell utbildning i:

 • KOMET 
 • Trappan
 • KIBB ( kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel)
 • FFT (funktionell familjeterapi)
 • PYC (Parenting young children)

 

Akutspår: Vi servar Sollentuna, Solna och Upplands väsby kommun med att vara på plats samma kväll i familjer där socialtjänsten utreder misstanke om våld/misshandel av barn. Vi gör hembesök och påbörjar ett stödjande förändringsarbete direkt i krisen. 


Vi åtar oss också utredningsuppdrag från Socialtjänsten, där vi kan göra del i utredning enligt SoL.

 

Vi har mycket god kompetens kring neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom ADHD/ADD/AST hos både barn och vuxna. 

 

När familjen inte tar sig till hjälpen tar vi oss till dem!


Söderstöd har arbetat med familjer sedan 1994. Alla medarbetare har lång erfarenhet och gedigen utbildning inom familjeterapi samt KBT.

 

För behandling i öppenvård, dvs. samtal med barn och ungdomar eller familjebehandling behövs ett beslut och beviljat bistånd av socialtjänsten i din kommun om behandlingen ska bli kostnadsfri för dig.

 

Om du vill boka en tid direkt med oss på egen hand är kostnaden 1200 kr/samtal för enskilt samtal med barn/vuxen ( 50 min) och 1700 kr/samtal med familj (90 min).

 

Här kan du läsa mer om våra medarbetare.

 

Läs mer: SÖP, frågor och svar.