• VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben

 

 

Frågor och svar SÖP

 

För Vem?

Behandling beviljas efter beslut av socialtjänsten. Vi arbetar med familjer med barn i alla åldrar. Tidsomfattningen med varje familj varierar från samtal varannan vecka till daglig kontakt. Omfattning bestäms av socialtjänsten. Uppdraget kan t.ex. handla om stöd i föräldraskapet, skapande av vardagsrutiner, gränssättning, kommunikationsproblem. Vi har också stor vana att arbeta med t.ex. depressioner, ätstörningar, missbruk och svåra samarbetskonflikter mellan skilda föräldrar. Vi har stor erfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser som tex. ADHD och Aspergers syndrom. Vi arbetar utifrån Signs of Safety och erbjuder även sk. Trappan-samtal.

 

Hur går det till?

Socialtjänsten tar kontakt med oss på Söderstöd. Vi träffas tillsammans, familj, socialtjänst och behandlare för ett uppdragsmöte där vi formulerar uppdrag och målsättning med behandlingen. Arbetssättet styrs av innehållet i uppdraget. Vi arbetar med systemteoretiska samtal som bas, men arbetar även kognitivt och socialpedagogiskt med föräldrastöd. Vilka vi träffar i familjen styrs också av uppdraget, det kan vara hela familjen, delar av den eller individuella samtal med föräldrar eller barn. Vi samarbetar med det nätverk som finns omkring familjen. Vi gör aktiviteter med familjen som en praktisk hjälp och för att finna lust och energi att orka. Vi träffas hemma hos familjen eller i någon av våra lokaler. Vi arbetar i behandlarpar, enskilt eller som helt team.

 

Vilka är vi?

Alla familjebehandlare på Söderstöd har gedigna grund- och vidareutbildningar. Vi har mångårig erfarenhet av familjeterapeutiskt och familjepedagogiskt arbete. Alla terapeuter har mångårig erfarenhet av att arbeta med föräldrar, barn, hela familjer och dess nätverk. Söderstödsgruppen har stor teoretisk bredd bl.a inom områdena systemteori, anknytningsteori, KBT och lösningsfokuserat arbete. Vi har också stor erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik som t.ex. ADHD och Aspergers syndrom, samt av styvfamiljsproblematik. Personalen har motsvarande sk. Steg-1 kompetens eller är leg. psykoterapeut. Stor vikt har lagts vid personlig lämplighet, alla som arbetar på Söderstöd är personligen inbjudna att arbeta här hos oss. För att hålla formen och metodiken levande, lägger vi ned mycket tid och engagemang på vidareutveckling av nya arbetssätt i våra samtal, för att kunna möta familjer på bästa sätt.

 

Var finns vi?

Vi träffas oftast hemma hos familjen, men vi har även möjlighet att träffas i någon av våra besökslokaler i Sollentuna, Stockholm, Täby eller Uppsala.

 

Vad kostar det?

Vi har idag ramavtal med ett flertal kommuner, vilket innebär att vi arbetar med familjebehandling på uppdrag av dessa kommuners socialtjänst. Kostnaden för kommunen varierar och är reglerad i ramavtalet. Vi har idag ramavtal med Sollentuna, Stockholms stad, Järfälla, Ekerö, Nacka, Värmdö, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Solna, Sundbyberg samt Upplands-bro.

 

BBIC, Barns behov i centrum

Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser strukturerat, med barnets behov i centrum. Med BBIC blir det tydligare för socialtjänsten vad barn behöver. Visionen är att barn och unga som behöver socialtjänstens insatser ska ha samma chanser i livet som alla andra barn i samhället. Systemet sätter barnets behov i relation till föräldrarnas förmåga att tillgodose dem, samt faktorer i omgivningen. 

Alla som arbetar på Söderstöd har utbildning i BBIC.

Läs mer om BBIC  på Socialstyrelsens webbplats.