• VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben
 • VÄLKOMMEN TILL SÖDERSTÖDSGRUPPEN
  Nu kan även on-line familjerådgivning bokas här på webben

 

 

Välkommen till våra handledningstjänster!

 

 

Våra handledare

Alla handledare är leg. psykoterapeuter och har handledarutbildning om 45 hp, godkänd och examinerad av högskoleverket. Vi har lång erfarenhet av socialtjänst, behandlingsarbete samt av landstingets olika verksamheter.

 

Följande handledare är verksamma inom Söderstöd:

 

Joakim Strandberg

Maria Hällström

Ulrica Ehres

Sun Kratz-Frisk

Helen Ahlström

Maria Gustavsson

 

Vår form och målsättning för handledning

Vi handleder både individuellt och i grupp. Frågeställningarna kan utgå ifrån konkreta ärenden, ett specifikt tema som är aktuellt för hela gruppen eller med fokus på utveckling av teamarbete/co-terapiskap. Formen för handledning ska vara stimulerande i sig, kan t.ex. vara att arbeta med reflekterande team, byta roller, intervju med klientens perspektiv mm.

 

Att hitta en form som skapar förutsättningar för rörlighet, tillägg och lösningar på konkret görande är vårt mål.  För att förstå sammanhang, kontext och relationella aspekter använder vi systemiska perspektiv och beskrivningsmodeller. För att hitta vägar till görandet och lösningar på låsningar, bryter vi ned bekymmer i beteende och situationsanalyser. Handledningen sker i dialog och samverkan med gruppen, med målet att skapa och bevara engagemang, stringens och förmåga att tillmötesgå klienter och uppdragsgivare.

 

Teoretisk referensram

Vår handledning vilar på en systemteoretisk grund, med KBT tekniker. Vi har en bredd av teoretisk kompetens, där varje handledare har sin egen spetskompetens. 
De olika teorier som finns representerade i gruppen är bl. a: systemteori, KBT, gestaltteori, anknytningsteori, mentaliseringsteori, lösningsfokuserad teori, psykodynamisk teori, marte meo.

 

Vi är utbildade i Signs of Saftey och BBIC.

 

Vi handleder idag skolsköterskor, lärare samt pedagogisk personal i skola, utredande socialsekreterare, mottagningsgrupp, LSS, öppenvårdsbehandling Mini maria, skol och familjeteam, behandlingshem inriktning missbruk, familjebehandlare, familjerådgivare, familjefridsteam,personliga ombud, habilitering samt utbildningshandledning för psykoterapistudenter.

 

Ramavtal

Vi har ramavtal med Stockholms stad, Region Stockholm, Nacka, Nynäshamn och Södertälje avseende handledningstjänster.

 

För förslag på handledare som skulle kunna passa just er kontakta oss på: info@soderstod.se